2017.08.20

Társaságunk új, kiemelt szolgáltatásai:
adatvédelmi felelősi feladatok ellátása; tanácsadás, felkészítés adatvédelmi auditra; szabályzatok készítése.


Tovább...

EPSO CBT felkészülésedhez nyújtanak óriási segítséget a Társaságunk által gyártott Verbal, Numerical, Abstract Reasoning valamint a Situational Judgement tesztek.


Tovább...

Baneth András nagysikerű
THE ULTIMATE EU TEST BOOK
sorozatának legújabb AD és AST
színtű, valamint AC felkészítő
könyveit, idén is KEDVEZŐ ÁRON
VÁSÁROLHATOD MEG!


Tovább...

AKTUÁLIS EPSO CBT és AC felkészítő kurzusainkra már most várjuk jelentkezésedet! Minél előbb biztosítsd helyed a felkészítőn! A jelentkezéseket faxon, vagy e-mailben várjuk!


Tovább...

Főoldal

EPSO versenyvizsgára készülsz?

Facebook

Netán értékelőközpontba hívtak?

 

Akkor jó helyen jársz!

eu-unio

 

Mi segítünk felkészülni az EU-s köztisztviselői karrierre és az ezt megelőző EPSO versenyvizsgára! Assessment Centre (Értékelőközpont) felkészítő kurzusaink segítségével pedig nem csak az EPSO AC-re készülőknek, hanem a magyarországi kormánytisztviselői pályára lépőknek is segítséget nyújtunk! Honlapunkon tájékozódhatsz az éppen aktuális EPSO versenyvizsga-felhívásokról, valamint letöltheted az ezekhez a vizsgákhoz kapcsolódó felkészítő kurzusaink jelentkezési lapjait és a felkészüléshez nélkülözhetetlen szakkönyvek és tesztek megrendelő lapjait is. A gyakorlatias megközelítésű, kiscsoportos Intenzív EPSO CBT felkészítő kurzusainkat az éppen aktuális versenyvizsgákhoz igazodva, azokat megelőzően szervezzük. Értékelőközpont (AC) felkészítő kurzusokat igény esetén, akár havonta is indítunk.

KÖVETKEZŐ EPSO CBT és AC FELKÉSZÍTŐ KURZUSUNKAT
2017. SZEPTEMBER 9-ÉN ÉS SZEPTEMBER 10-ÉN TARTJUK!

Az EUVIZSGA.EU az EPSO, valamint dr.  Czeti András Magyarország EU Melletti Állandó Képviseletének HR tanácsosa által is ajánlott felkészítő hely!

Következő oldalunkon a kurzusainkon résztvevők visszajelzéseiből olvashatsz ízelítő válogatást!

Ne felejts el időben jelentkezni a 2017. szeptember 9-ei CBT és a
szeptember 10-ei A
felkészítő kurzusunkra!

A LÉTSZÁMOT A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN MAXIMALIZÁLJUK, JELENTKEZÉSEKET A SZABAD HELYEK FÜGGVÉNYÉBEN FOGADUNK.

MÁR MOST BIZTOSÍTSD HELYED, JELENTKEZZ MINÉL HAMARABB,
NEHOGY LEMARADJ!

Az EPSO versenyvizsgák speciális felkészülést kívánnak! Nem a nyelvtudás és nem is a megkívánt szakmai ismeret állítja kihívás elé a jelentkezőt, hanem az a módszer, ahogyan ezekre a vizsgákra fel kell készülni. Mi átadjuk a módszert és e „trükköket” elmagyarázzuk, az EPSO felvételi vizsgán szereplő kérdésekhez nagyon hasonló kérdéssorokat rendelkezésre bocsátva a felkészülést segítjük, továbbá tanácsot adunk ahhoz, hogyan lehet az egyes vizsgarészeket sikeresen teljesíteni.

Gyere el az intenzív felkészítő kurzusainkra és engedd, hogy segítsünk Neked!

Kurzusaink elvégzésével szerezz olyan előnyöket, amelyekről a többi vizsgázó csak álmodozik!

Az EU intézményeiben több mint 40 000 ember dolgozik az EU 28 tagországából. A munkatársak létszáma folyamatosan bővül, de TE még hiányzol ebből a csapatból! Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) nyílt versenyvizsgákat szervez az állandó és ideiglenes álláshelyek betöltésére alkalmas munkaerő kiválasztására. A határozatlan idejű szerződéssel felvett tisztviselők mellett az EU szerződéses és ideiglenes alkalmazottakat is foglalkoztat, továbbá gyakornoki lehetőségeket is kínál. Az Európai Bizottság foglalkoztatja a legtöbb embert az uniós intézmények közül. Személyi állományának jelentős része Brüsszelben és Luxembourgban dolgozik, de vannak munkatársai szerte a világon a különböző országokban működő uniós irodákban.

Az EPSO többek között az alábbi intézmények számára toboroz munkaerőt:Mi az EPSO?

 

A kiválasztási eljárás és az alkalmazotti kategóriák ugyanazok az összes intézmény esetében.


Aktuális felkészíő kurzusainkról és a szabad helyekről érdeklődj telefonon, vagy e-mailben.

 

 

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az európai uniós intézmények – elsősorban az Európai Parlament és a Tanács – által tisztviselőként, „fordító” beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

EPSO/AD/343/17 — német nyelvű (DE) fordító (AD 5)
EPSO/AD/344/17 — francia nyelvű (FR) fordító (AD 5)
EPSO/AD/345/17 — olasz nyelvű (IT) fordító (AD 5)
EPSO/AD/346/17 — holland nyelvű (NL) fordító (AD 5)
(2017/C 224 A/01)

Ez a felhívás több versenyvizsgára és azokon belül két-két opcióra vonatkozik. Minden pályázó csak egy versenyvizsgára és egy opcióra jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

A nyelvi tanácsosok (fordítók) legfontosabb feladata, hogy a megadott határidőre elkészített minőségi fordításokkal és nyelvi tanácsadással járuljanak hozzá az őket foglalkoztató intézmény vagy szerv feladatainak ellátásához.

Feladataik közé tartozik a legalább két forrásnyelvről a fő nyelvükre történő fordítás, lektorálás, illetve a terminológiai kutatómunka, a képzési intézkedések támogatása és az informatikai eszközök fejlesztésének segítése. A fordítandó anyagok gyakran összetett, általában politikai, jogi, gazdasági, pénzügyi, tudományos vagy technikai témájú szövegek, amelyek az Európai Unió bármely tevékenységi területéhez kapcsolódhatnak. E feladatok ellátásához az informatikai és irodatechnikai eszközök intenzív használata szükséges.

Speciális feltételek:
Szakmai tapasztalat nem szükséges.
Oklevéllel igazolt, legalább hároméves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség (az oklevelet legkésőbb 2017. december 31-ig kell megszerezni).

A versenyvizsgára az EPSO honlapján (http://jobs.eu-careers.eu) lehet jelentkezni legkésőbb 2017. szeptember 5-én, közép-európai idő szerint déli 12 óráig. 

Pályázati felhívás az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) (Budapest) ügyvezető igazgatói álláshelyének (AD 14-es besorolás) betöltésére.

COM/2017/20020     (2017/C 206 A/01)

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL), amelyet a 2000/820/IB tanácsi határozattal (1) Európai Rendőrakadémiaként hoztak létre, 2001. január 1-jén kezdte meg működését és 2005-ben vált uniós ügynökséggé. 2016. július 1-jétől a CEPOL az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségévé vált.
2014. október 1-je óta a CEPOL székhelye Budapesten (Magyarországon) található.
Az Ügynökség jelenleg 52 alkalmazottat foglalkoztat és körülbelül 8,5 millió EUR összegű költségvetéssel rendelkezik. A CEPOL feladata, hogy képzési és tanulási lehetőségeket nyújtson a bűnüldöző szervek tagjainak az EU teljes területén és segítsen megerősíteni a határokon átnyúló együttműködést az Európai Unió és polgárainak biztonsága szempontjából létfontosságú kérdésekben. A képzés kulcsfontosságú, határokon átnyúló együttműködési eszközöket és mechanizmusokat, bűnüldözési technikákat, valamint a súlyos bűnügyi jelenségektől a vezetői tapasztalatokig terjedő témakört ölel fel. A tevékenységek kialakítása az ismeretek átadása mellett a tapasztalatok és a bevált módszerek megosztásának megkönynyítését
is szolgálja, valamint hozzájárul a közös európai bűnüldözési kultúra kifejlesztéséhez is.

Az ügyvezető igazgató irányítja és képviseli az Ügynökséget. Az ügyvezető igazgató felelős az Ügynökség megfelelő működéséhez szükséges adminisztratív, operatív és pénzügyi intézkedések meghozataláért és irányításáért. Az igazgatótanács hatásköreinek sérelme nélkül, amelynek beszámolási kötelezettséggel tartozik, az ügyvezető igazgató teljes felelősséget vállal a CEPOL feladatainak végrehajtásáért.

Amennyiben jelentkezni kíván, látogasson el erre az oldalra és kövesse az eljárás egyes szakaszaira vonatkozó utasításokat.

A jelentkezés határideje: 2017. július 30., 23:59 (brüsszeli idő szerint)

 Az Európai Bizottság hét éves időtartamra ideiglenes alkalmazottként főigazgatót keres az Európai Csalás Elleni Hivatal élére.

COM/2017/10373     (2017/C 204 A/01)

Az Európai Bizottság hét éves időtartamra ideiglenes alkalmazottként főigazgatót keres az Európai Csalás Elleni Hivatal élére.
A főigazgató teljes mértékben független, és felelős az OLAF vizsgálati tevékenységéért.
A főigazgató négy igazgatóságból és mintegy 500 fős személyzetből álló főigazgatóságért felelős. Az általa kezelendő költségvetés mintegy 80 millió EUR összegű. A főigazgató független előzetes költségvetési tervezetet állít össze és nyújt be, e költségvetés vonatkozásában ő az engedélyezésre jogosult tisztviselő.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében valamennyi újonnan felvett munkatárs kilenc hónapos próbaidő letöltésére köteles.

A kinevezésre Brüsszelben kerül sor. A kiválasztott pályázó várhatóan 2018. februárban lép hivatalba.

Amennyiben jelentkezni kíván, regisztráljon ezen az internetes oldalon és kövesse az eljárás egyes szakaszaira vonatkozó utasításokat.

A jelentkezés határideje: 2017. július 27. Elektronikus regisztrációra brüsszeli idő szerint déli 12 óráig van lehetőség. 

Az Európai Parlament képesítéseken és vizsgákon alapuló kiválasztási eljárást indít az alkalmas jelöltek listájának öszszeállítása céljából, az alábbi álláshely betöltésére:

IDEIGLENES ALKALMAZOTT IGAZGATÓSÁGI ATTASÉ (AD 5)
PE/199/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS     (2017/C 198 A/01)

A Személyzeti Főigazgatóság főigazgatójának közvetlen irányítása alatt dolgozó igazgatósági attasé tanácsadási feladatokat lát el és tanulmányokat készít a főigazgatóság hatáskörébe tartozó egy vagy több témában.
A Brüsszelbe kinevezett igazgatósági attasénak rendszeres utazásokat kell majd tennie az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint más helyszínekre is.
Az igazgatósági attasé tanácsokat ad a főigazgatónak a Személyzeti Főigazgatóság hatáskörébe tartozó témákban. Támogatást nyújt feletteseinek az emberi erőforrások tárgykörében, ezen belül kiemelt feladata, hogy kapcsolatot tartson a politikai és döntéshozó szervek titkárságaival a személyzeti politikához tartozó kérdésekben.
E feladatok ellátása következetességet, fogalmazási készséget, titoktartást, elemzési és összegzési készséget, előrelátási és megelőzési képességet, diplomáciai érzéket, minden szintű partnerek esetében kiváló kapcsolatteremtő készséget és közönség előtti kifejezőkészséget igényel.
Különös hangsúlyt helyezünk arra, hogy a pályázók képesek-e különböző jellegű és gyakran összetett problémák megragadására, a körülmények változását követő gyors reagálásra és a hatékony kommunikációra. A pályázóknak bizonyítaniuk kell kezdeményezőkészségüket és erős motivációjukat. A pályázóknak képesnek kell lenniük a rendszeres intenzív munkavégzésre – önállóan és csapatban egyaránt –, valamint a kulturális és nyelvi szempontból egyaránt sokszínű munkakörnyezethez való alkalmazkodásra.

A munkaszerződés határozatlan időre szól. A felvétel az AD5 besorolás első fizetési fokozatába történik, 4 637,77 EUR/hó összegű alapilletménnyel. Ezt az illetményt közösségi adó és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben meghatározott más levonások terhelik. Az illetmény a nemzeti adózás alól mentes. A pályázó felvétele – szakmai tapasztalatától függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményhez ezenkívül bizonyos feltételek mellett pótlékok járulnak.

Jelentkezési határidő: 2017. július 24.

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) határozatlan időtartamú kiválasztási eljárást indít olyan pályázók azonosítása céljából, akik közül a végrehajtó ügynökségek a későbbiekben pénzügyi és projektmenedzsment területen szerződéses alkalmazottakat vehetnek fel.

A végrehajtó ügynökségek uniós programokat irányítanak az Európai Bizottság nevében olyan különböző területeken, mint pl.
kutatás, oktatás, vállalkozások, innováció, energia, környezet és egészségügy. Az ügynökségek székhelye Brüsszel és Luxembourg.

A pályázó a következő profilokra és besorolási csoportokra, vagy azok mindegyikére jelentkezhet:
Pénzügyi tisztviselő - FG III (EPSO/CAST/P/1/2015)
Pénzügyi tanácsadó – FG IV (EPSO/CAST/P/2/2015)
Projekt-/programfelelős - FG III (EPSO/CAST/P/3/2015)
Projekt-/programtanácsadó - FG IV (EPSO/CAST/P/4/2015)

A szerződéses alkalmazott egy tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott felügyelete alatt a pénzügy és a projektmenedzsment területével kapcsolatos feladatokat lát el.

A regisztráció határideje: erre a felhívásra vonatkozóan nem határoztak meg határidőt a jelentkezések benyújtására.

info


A régebbi pályázati kiírásokat amikről mi is hírt adtunk, ITT találod meg!

 

 

info


Ha pályázatot nyújtasz be, feltétlenül olvasd el: A NYÍLT VERSENYVIZSGÁKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT!

 

 

 

Az alábbi táblázatból tájékozódhatsz arról, hogy az EPSO általában mikor, milyen típusú állásokra hirdet pályázatokat.

vvperiod

SORON KÖVETKEZŐ EPSO CBT + AC KURZUSAINKAT 2017. SZEPTEMBER 9-ÉN ÉS SZEPTEMBER 10-ÉN TARTJUK!

A kurzusról további információkat itt találsz.

Aktuális információkért látogasd rendszeresen oldalainkat!


További információkkal készséggel állunk rendelkezésedre elérhetőségeinken, facebook Facebook twitter twitter és Google+ Google+ oldalunkoldalainkon.

Iratkozz fel a levelezőlistánkra, hogy minden fontos információról azonnal értesülj!


Oldalainkon *.pdf formátumú dokumentumokat is találsz. E fájlok olvasásához szükséged lehet az Adobe Reader szoftverre. Töltsd le az ikonra kattintva. pdf